VTV4

VTV4 VTV4

 • 18 872
 • 29 267 798
VTV4 is a Vietnamese television network, serving nearly 4 million Vietnamese people living abroad and millions of viewers in Vietnam. Let us make VTV4 become a pure and intinimate Vietnamese channel of any Vietnamese families in all over the world.

Video

28:27VTV News 8h - 24/01/2020
VTV News 8h - 24/01/2020lượt xem 384Ngày trước
15:46Người Việt bốn phương - 24/01/2020
Người Việt bốn phương - 24/01/2020lượt xem 135Ngày trước
24:49Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 23/01/2020
28:20今日越南 - 23/01/2020
今日越南 - 23/01/2020lượt xem 78Ngày trước
24:02Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 23/01/2020
28:24VTV News 8h - 23/01/2020
VTV News 8h - 23/01/2020lượt xem 3112 ngày trước
14:08Người Việt bốn phương - 23/01/2020
Người Việt bốn phương - 23/01/2020lượt xem 9642 ngày trước
26:19Le Journal - 23/01/2020
Le Journal - 23/01/2020lượt xem 1442 ngày trước
24:44Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 22/01/2020
27:16今日越南 - 22/01/2020
今日越南 - 22/01/2020lượt xem 2092 ngày trước
28:35Vai trò của SMES
Vai trò của SMESlượt xem 2482 ngày trước
28:02VTV News 15h -22/01/2020
VTV News 15h -22/01/2020lượt xem 3622 ngày trước
24:48Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 22/01/2020
25:44Sắc vị ngày Xuân - 21/01/2020
Sắc vị ngày Xuân - 21/01/2020lượt xem 1523 ngày trước
27:30VTV News 8h - 22/01/2020
VTV News 8h - 22/01/2020lượt xem 1,1 N3 ngày trước
28:08Le Journal - 22/01/2020
Le Journal - 22/01/2020lượt xem 2473 ngày trước
13:30Người Việt bốn phương - 22/01/2020
Người Việt bốn phương - 22/01/2020lượt xem 4823 ngày trước
25:55Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 21/01/2020
29:06今日越南 21/01/2020
今日越南 21/01/2020lượt xem 2213 ngày trước
29:02VTV News 15h - 21/01/2020
VTV News 15h - 21/01/2020lượt xem 2983 ngày trước
24:04Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 21/01/2020
24:35Le Journal - 21/01/2020
Le Journal - 21/01/2020lượt xem 1964 ngày trước
15:33Người Việt bốn phương - 21/01/2020
Người Việt bốn phương - 21/01/2020lượt xem 9154 ngày trước
28:44VTV News 8h - 21/01/2020
VTV News 8h - 21/01/2020lượt xem 2564 ngày trước
24:36Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 20/01/2020
25:35今日越南 - 20/01/2020
今日越南 - 20/01/2020lượt xem 3764 ngày trước
23:43Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 20/01/2020
13:58VTV News 8h - 20/01/2020
VTV News 8h - 20/01/2020lượt xem 5725 ngày trước
26:44Le Journal - 20/01/2020
Le Journal - 20/01/2020lượt xem 3105 ngày trước
13:59Người Việt bốn phương - 20/01/2020
Người Việt bốn phương - 20/01/2020lượt xem 1,3 N5 ngày trước
24:32Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 19/01/2020
28:22Japan Link - 19/01/2020
Japan Link - 19/01/2020lượt xem 3055 ngày trước
31:22Khơi thông dòng chảy kiều hối
Khơi thông dòng chảy kiều hốilượt xem 3765 ngày trước
22:14Tết ở Trường Sa
Tết ở Trường Salượt xem 6745 ngày trước
12:37Tranh cá 3D
Tranh cá 3Dlượt xem 2125 ngày trước
21:09Núp bóng bảo vệ môi trường
Núp bóng bảo vệ môi trườnglượt xem 3535 ngày trước
25:02Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 19/01/2020
15:16Người Việt bốn phương - 19/01/2020
Người Việt bốn phương - 19/01/2020lượt xem 1,1 N6 ngày trước
25:46Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 18/01/2020
27:48今日越南 - 18/01/2020
今日越南 - 18/01/2020lượt xem 3886 ngày trước
26:18VTV News 15h - 18/01/2020
VTV News 15h - 18/01/2020lượt xem 6156 ngày trước
26:18Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 18/01/2020
30:07VTV News 8h - 18/01/2020
VTV News 8h - 18/01/2020lượt xem 6117 ngày trước
24:37Le Journal 18/01/2020
Le Journal 18/01/2020lượt xem 3107 ngày trước
13:18Người Việt bốn phương 18/01/2020
Người Việt bốn phương 18/01/2020lượt xem 4287 ngày trước
24:38Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 17/01/2020
29:26今日越南 - 17/01/2020
今日越南 - 17/01/2020lượt xem 6737 ngày trước
26:43VTV News 15h - 17/01/2020
VTV News 15h - 17/01/2020lượt xem 3337 ngày trước
25:09Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 17/01/2020
28:55VTV News 8h - 17/01/2020
VTV News 8h - 17/01/2020lượt xem 1,2 N8 ngày trước
28:13Le Journal - 17/01/2020
Le Journal - 17/01/2020lượt xem 2718 ngày trước
12:17Người Việt bốn phương - 17/01/2020
Người Việt bốn phương - 17/01/2020lượt xem 8518 ngày trước
24:53Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 16/01/2020
29:50今日越南 16/01/2020
今日越南 16/01/2020lượt xem 3548 ngày trước
27:40VTV News 15h - 16/01/2020
VTV News 15h - 16/01/2020lượt xem 1,5 N8 ngày trước
26:03Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 16/01/2020
28:16VTV News 8h - 16/01/2020
VTV News 8h - 16/01/2020lượt xem 3919 ngày trước
25:23Le Journal - 16/01/2020
Le Journal - 16/01/2020lượt xem 4059 ngày trước
14:15Người Việt bốn phương - 16/01/2020
Người Việt bốn phương - 16/01/2020lượt xem 6299 ngày trước
12:34Nghề nặn tượng ông Táo
Nghề nặn tượng ông Táolượt xem 1589 ngày trước
26:26今日越南 - 15/01/2020
今日越南 - 15/01/2020lượt xem 2119 ngày trước
23:51Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 15/01/2020
25:59VTV News 15h - 15/01/2020
VTV News 15h - 15/01/2020lượt xem 5049 ngày trước
24:09Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 15/01/2020
27:34Le Journal 15/01/2020
Le Journal 15/01/2020lượt xem 29010 ngày trước
28:10VTV News 8h - 15/01/2020
VTV News 8h - 15/01/2020lượt xem 49410 ngày trước
14:58Người Việt bốn phương 15/01/2020
Người Việt bốn phương 15/01/2020lượt xem 67910 ngày trước
23:05Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 14/01/2020
27:31今日越南 - 14/01/2020
今日越南 - 14/01/2020lượt xem 31010 ngày trước
26:45VTV News 15h - 14/01/2020
VTV News 15h - 14/01/2020lượt xem 56810 ngày trước
23:35Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 14/01/2020
28:40VTV News 8h - 14/01/2020
VTV News 8h - 14/01/2020lượt xem 48211 ngày trước
26:23Le Journal - 14/01/2020
Le Journal - 14/01/2020lượt xem 40611 ngày trước
14:15Người Việt bốn phương - 14/01/2020
Người Việt bốn phương - 14/01/2020lượt xem 1,2 N11 ngày trước
24:59Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 13/01/2020
30:34今日越南 - 13/01/2020
今日越南 - 13/01/2020lượt xem 19611 ngày trước
28:51VTV News 15h - 13/01/2020
VTV News 15h - 13/01/2020lượt xem 64011 ngày trước
25:44Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 13/01/2020
25:12Japan Link - 12/01/2020
Japan Link - 12/01/2020lượt xem 46812 ngày trước
30:08Culture Mosaic - 10/01/2020
Culture Mosaic - 10/01/2020lượt xem 21112 ngày trước
27:17Le Journal - 13/01/2020
Le Journal - 13/01/2020lượt xem 33212 ngày trước
15:34VTV News 8h - 13/01/2020
VTV News 8h - 13/01/2020lượt xem 25012 ngày trước
14:13Người Việt bốn phương - 13/01/2020
Người Việt bốn phương - 13/01/2020lượt xem 75612 ngày trước
24:54Bản tin thời sự tiếng Việt 21h - 12/01/2020
25:25Bản tin thời sự tiếng Việt 12h - 12/01/2020
13:28Người Việt bốn phương - 12/01/2020
Người Việt bốn phương - 12/01/2020lượt xem 61913 ngày trước

NHẬN XÉT

 • I like this simple style trigger mechanism i will make my own crossbow one day

 • it is very very very useful to me - a new tour guide

 • cảm ơn chia sẻ của ông bành

 • Chúc các a chiến sỹ nơi Biên giới Hải đảo đón tết vui vẻ! Nhân dân cả nước luôn bên cạnh các anh.

 • Những hình ảnh rất Việt Nam. .Tuy xa quê hương nhưng mỗi dịp tết đến xuân về mọi người lại cùng nhau dón tết phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình .

 • đây là thật . chứ mấy ông bà ngoại cảm k tin dc đâu

 • Mot phong su qua tuyet voi!

 • con mong Đảng sẽ mạnh tay trong việc chống tham nhũng, và có những luật Công quyền để sao cho người có tài có đức được trọng dụng chứ không phải ưu tiên con ông cháu cha, nếu con ông cháu cha mà giỏi mà có đức thì có thể cạnh tranh lành mạnh

 • Cuba vs lào là những nước mà tôi yêu quá nhất ❤

 • Nước Mỹ Hoa Lệ Hoa cho người giàu Lệ Cho Người Nghèo mà bọn ba que xỏ lá gọi đây là dân chủ bcm

 • Đẹp lắm nhứng mảnh đất con người vùng cao

 • U 23 vn nam 2018 kien cuong đa dung mot cay thong tuyet o thuong chau lam ki niem đe ca chau a ghi nho mai

 • Moi khi nhin vao cac cau thu u 23 2018 o thuong chau trung quoc ho đa chien đau qua cam duoi troi mua tuyet va ho chien đau quen minh vi mau co cua tquoc ho đa dung nen mot thap tuyet o thuong chau that het đoi tu hao

 • Chủ nghĩa phản bội đất nước . Vì lợi ích cá nhân sẵn sàng làm sụp đổ đất nước . Phải ngăn chặn bọn này nắm chính quyền. Hãy nhớ bài học liên xô

 • Nam nay minh chức tạt ca moi người trên the giới an Tết vui ve xut khoe doi giấu nhung người gia song lau 100 tuổi nhung người tre chan đau xut đong co nhiều nghy lúc cung vui voi gia đinh hay giúp cho gia đinh cua minh va cát chau vui hon nua va cung giúp cho nhung người nghèo kho kha tot hon nua noi chung la tạt ca moi người an Tết vui ve va chút cho tạt ca moi người trên the giới gặp nhiều may màn chan đay hanh phục chức cho moi người luon hanh phục trong cuoc song va Việt lam chan đay tinh thường sang nam lam tot hon

 • Cu Ba ơi?yêu lắm và sẽ mãi mãi là anh em tốt nhé?Cu Ba trong trái tim mỗi người dân Việt Nam

 • trong bất cứ hoàn cảnh nào,cũng đều có những tấm lòng Bồ tát.Thật xúc động và cảm phục!

 • Tôi đã khóc khi xem clip này!

 • Cam dong k the k roi nuoc mat

 • Tôi rất hướng ứng với những luật của nhà nước về việc chống tham nhũng và bọn phản quốc.

 • Người mỹ họ còn đấu tranh như vậy mà cái bọn chống lại nhà nước cứ muốn mỹ giải chất độc hại nên người dân VN tội này là do diệm và thiệu

 • Không nói nhiều , mà cũng đừng ngây thơ , nói như chủ tich Hồ chí Minh " chúng ta muốn hòa bình chúng ta nhân nhượng nhưng chung ta càng nhân nhượng thì giăc càng lấn tới vì dã tâm chúng muốn cướp nươc ta nhất định chúng ta không chịu mất nước" mất đảo ".

 • Tù nhân ở Việt Nam có những đãi ngộ rất tốt khi đang thụ án , những trại giam quốc gia phương Tây có khi không bằng trại giam ở Việt Nam . Đừng có vu cáo Việt Nam về những nhân quyền , dân chủ dỏm của phương Tây .

 • noi rat tot

 • Đúng thực sự, Cu Ba là người anh em tốt của Việt Nam. Cu Ba rất có tình cảm và luôn có cái nhìn tốt về Việt Nam. Tôi hiện tại học với mấy ông Cu Ba, mấy ông ấy hơn tôi cả chục tuổi, nhưng xưng hô vui vẻ lắm, hỏi thì bảo là VN-CuBa là anh em 1 nhà, rồi bọn tôi xếp hàng thì xếp chung với CuBa, đi ăn chung, dọn vệ sinh chung nữa :)) Đếch sợ bố con thằng nào, có mấy anh CuBa bảo kê, thậm chí mấy ông còn rủ bọn tôi hút thuốc cơ, mà hôm nào điểm danh xong cũng rủ hết =)) Nghĩ chán mấy bố :))

 • Yêu nước Nga hơn

 • This is "a perfect vision year" for Vietnam - 2020. This year , Vietnam will be very busy - but in a proud way! Vietnam muon nam! Vietnam co len!

 • Phong su suc dong qua

 • Nét đẹp không bao giờ phai dấu.

 • Những người phụ nữ VN xưa mang trong mình phẩm chất thật vĩ đại. đảm đang, dịu dàng, chịu thương chịu khó. Khoảng khác họ dám đặt chân lên tàu theo chồng đi về 1 nơi xa là họ đã xác định vĩnh biệt với cha mẹ, mảnh quê hương đến 1 nơi xa lạ biết trước có hoàn cảnh khó khăn hơn hiện tại rất nhiều chứ k phải đến 1 nơi có cuộc sống ấm lo hơn quả thật quá dũng cảm. Đó chỉ có thể đức tính phẩm hạnh tuyệt vời của người phụ nữ VN đã trao thân gửi phận thì 1 lòng 1 dạ hi sinh hết lòng vì chồng con cho gia đình nhỏ bé của mình. Nếu đặt địa vị là tôi thì 10 lần cả 10 tôi cũng k dám đặt chân chuyến tàu đó. Họ đánh đổi tất cả để bắt đầu 1 cuộc sống mới biết trước sẽ khó khăn và thiệt thòi hơn cho bản thân mình rất nhiều nhưng vẫn cam chịu chỉ dựa vào sự chịu thương chịu khó, tần tảo sớm hôm trên đôi vai nhỏ bé của mình và tình yêu mong manh với người chồng mới quen ở miền xa xôi. Rồi cuộc sống nghiệt ngã đáp lại những con người chân chất, thật thà ấy theo đúng cách mà nó vẫn vận hành bấy lâu. Đến 1 nơi xa lạ khác hoàn toàn về ngôn ngữ, văn hóa. k có người quen thân thích. Nhà chồng lại dè bỉu hắt hủi ko chấp chận và coi như ko tồn tại. người thân duy nhất bây giờ chỉ là người chồng mà mình đem hết lòng gửi gắm thì thay lòng đổi dạ lấy thêm vợ 2 vợ 3...ko còn yêu thương, tôn trọng mình nữa. Ngày qua ngày lủi thủi 1 mình với nỗi nhớ cha mẹ quê hương da diết. Họ cứ sống 1 cuộc sống âm thầm và tâm hồn bị dày vò tổn thương còn đau khổ hơn cả cái chết. Tuy họ vẫn sống nhưng thật ra tâm hồn họ đã chết từ lâu rồi. Cuộc sống đã quá bất công với những người phụ nữ như vậy. Họ xứng đáng có được hạnh phúc, tôn trọng, vỗ về và yêu thương. Tôi năm nay đã gần 30 tuổi vẫn mong tìm đc 1 người vợ như vậy. nếu có đc 1 người phụ nữ như vậy bên mình chắc chắn tôi sẽ nâng niu, che chở làm cho cô ấy được hạnh phúc

 • Law on judicial assessment

 • Hãnh diện cám ơn cuba

 • Cuba vs Việt Nam luôn là ae yêu Cuba nhiều

 • Ruou Bière, và tât ca cac loai ruou khac, thuôc-la hut và cac loai thuôc khac cân phai luôn luôn cuu-set lai (besoin de révision) gia tiên ban và tang-gia-ban tôi-da cao lên, và khi ban ra phai tùy tuôi-tac moi ban. Không dê co nhiêu loi-dung (abus, exagérations...) Nguy-hai cho dât-nuoc.

 • Nhiều khi theo rõi tin tức VN tôi thấy cơ quan chức năng về an ninh hình như vi luật pháp không rõ ràng họ trở thành nhu nhược làm mất niềm tin của người dân. Nước Mỹ là quốc gia tự do nhân quyền nhất thế giới nhưng bất cứ hành đông nào đụng tới tính mạng người Cảnh Sát là chết tươi ngay.

 • Đây rỡ sàng là tổ chức khủng bố cần loại bỏ chúng...

 • chỉ có tình thương yêu gia đình mới chữa được và cai được ma túy đá.

 • Thủ phủ dừa mới đúng chứ nhỉ

 • Công nghệ đột phá

 • Toàn bộ bọn bạo động, cần trừng trị theo luật pháp, đếu là ĐỒNG PHẠM, không cần phân biệt CHÁNH PHẠM và TÒNG PHẠM.

 • mong muốn lớn nhất của con là chỉ cần nước mình ko có trôm cắp, giết người, tham nhũng ạ. Mong Bác Phúc mạnh tay hơn vấn đề này, cám ơn Bác

 • Bọn chúng đã có sự chẩn bị trước vũ khí và có tổ chức nên khảng định chúng là những kẻ cố tình chống người thi hành công vụ và nếu pháp luật không nghiêm trị những kẻ manh động và những kẻ tiếp tay đứng sau thì xã hôi bất an và gây hoang mang cho toàn xã hội cộng đồng! Công dân tối là phải biết thượng tôn pháp luật.

 • Tôi chỉ là người dân nghèo nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận trong cái đất nước này lại tồn tại những vụ việc như ở miếu môn. Xin chia buồn cùng gia đình các anh, rất mong nhà nước hãy mạnh tay trấn áp tội phạm để người dân nghèo chúng tôi được an tâm sống làm việc.

 • Tữ hình hết

 • Tạ ơn Chúa

 • Nhớ câu của nói của lãnh tụ vĩ đại cu ba quá " chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ VN kể cả bằng sương máu "

 • Các bác hải ngoại vào xem có thấy niềm tự hào của dân tộc việt nam không ,đây mới là mở đầu thôi (hôm nào tổ chức khai mạc mới hoành tráng ,mời các bác tháng 4 này về nước chung vui với đồng bào trong nước nhé)

 • Tôi mong bác tbt .ct nước sức khỏe làm thêm 2 nhiệm kỳ nữa là đất là không thua gì các nước giàu trên thế giới .

 • Âm thanh rất nhỏ

 • Dễ trăm lần không dân đành chiệu Khó vạn lần có dân liệu cũng xong: Hồ chí minh muôn năm

 • Xinh quá người con gái việt nam!

 • Không biết 700 người không thích kia họ đang nghĩ gì ?

 • Tất cả là do chiến tranh do đế quốc gây ra . Đã đẩy họ lưu lạc cha mẹ , gia đình của họ . Chúc mừng anh đã tìm được mẹ ... Mong các anh chị kia được nhà nước cho họ hồi hương . Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn !

 • Dù thế nào thì chúng ta vẫn là anh em 1 nhà 🇻🇳🇻🇳🇨🇺🇨🇺

 • Cuba, Vietnam, mãi là những người anh em tốt <3 Cuba, Vietnam. Friend forever

 • Cảm ơn kênh truyền hình VTV 4

 • vô cùng mừng vui năm 2019 VN làm ăn khấm khá mong rằng sang năm mới càng tốt hơn và nghiêm mình trừ tham nhũng. nghiêm mình trong luật Pháp .nghiêm mình cả những người làm luật Pháp đừng ăn hồi lộ vặt của người dân nữa.

 • Nhìn đẹp quá ,ơi quảng bình quê ta ơi mãi mãi xanh tươi

 • Định hướng của Việt Nam sẽ làm những việc gì ??? Trong đoàn kết gắn bó trong khối Asean và phát triển hoà bình ổn định an ninh khu vực ???

 • Tự hào quá

 • I'm from Bến tre

 • Cuba's the best in my heart

 • Làng tui

 • Chính phủ Việt Nam nên khuyến khích chính quyền địa phương ven biển mở rộng khu qui hoạch nuôi cấy cá ngừ và nhiều loại cá khác. Nhằm chủ động và giữ mức tăng trưởng xuất khẩu hải sản ra nước ngoài. -Việt Nam có lợi thế bờ biển dài từ Bắc chí Nam, tại sao lại không phát triển những khu nuôi cấy cá ngừ? Đánh bắt cá ngoài khơi, thì cũng chỉ như là người đi câu, ngày được ngày không. Giá thành hải sản bấp bênh, thì không đảm bảo thu nhập cho ngư dân trong cả năm. Hiện nay thế giới họ đang có luật bảo vệ và cấm đánh bắt cá ngừ ngoài khơi (loài cá đang bị diệt vong). Bởi vì loài cá này đang bị săn bắt nhiều và bán cho những nhà hàng làm món Shushi. Việt Nam nên nhìn xa- trông rộng về tương lai nghề cá và hải sản xuất khẩu. Đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế và tiêu chuẩn “Product of Viet Nam”.

 • tôi yêu Cuba

 • Giờ có ông bạn Việt kiều mỹ

 • Giờ mà có trại hè ở mỹ nữa còn tuyệt vời hơn nữa

 • VIỆT NAM rất HÀO HÙNG rất đáng yêu tự do rất hãnh diện là người VIỆT NAM .

 • Nhờ cuba mà mẹ đã sinh ra mình

 • Khoái nhất đoạn nhậu tôm nướng với rượu trắng..."" khà đã quá trời" 😀😀

 • Die Träne , die mühevolle Arbeit , die schwere Sprache , die Fremdenfeindlichkeit der Einheimischen . Alle diese Hürde müssen wir überwinden , damit unsere nächste Generation diese Gesellschaft intergrieren kann sowie ein besseres Leben als wir hat . Unsere Kinder haben uns nicht enttäucht , indem sie sind die besten Schüler , Studenten sowie die guten Geschäftführer , Ingeniere , Ärzte , Rechtsanwälte , Architekter und Politiker dieses Landes .

 • chúc Đảng ta một năm mới với nhiều thành tích tốt và bước tiến mới

 • Buôn lậu luôn là vấn đề muôn thuở k chỉ có dịp Tết. Mong rằng các cán bộ hải quan chống buôn lậu luôn có trách nhiệm và lương tâm để dân bớt khổ, nhất là thực phẩm bẩn

 • Huy phúc nghệ an : hiên đại quốc phòng là điều tất yếu để đối phó với sự xâm lăng sử dụng vũ khí công nghệ cao , muốn làm được điều đó trước hết phải thanh lọc những con người thoái hóa biến chất kể cả trong quân đội và dân sự sáng suốt lựa chọn những con ngươi có đức có tài mưu lươc thực sự, đặt lợi ích quốc gia và sự tồn vong của dân tôc lên trên hêt ,

 • Cần một cái máy ủi, ngày nào cũng làm việc, thay công nhân làm ca, để ủi một con đường cho bộ đội đi tuần, và để dân đi làm nương. Con đường chỉ đủ cho xe máy hay ngựa thôi. Không cần phải to rộng và bằng phẳng để đi xe hơi. Phương tiện cũng sẽ là xe máy và ngựa.

 • Trồng Sả thì hỏng bét rồi. Tinh dầu Sả rất rẻ. Sao không trồng Cỏ để chăn nuôi? Cỏ để nuôi Bò, Trâu, Ngựa, Dê, rồi bán những con này còn hơn bán dầu Sả. Cỏ lại tốt, bảo vệ môi trường, và cỏ rất dễ trồng. Cứt vật nuôi rải ra thì cỏ lại tốt hơn, kèm với chút ít phân bón hóa học, đất càng ngày càng tốt hơn.

 • Ngay trong lá cờ CuBa cũng có 1 phần VN trong đó 🇻🇳🇻🇳 thật đáng quý nhân dân CuBa

 • Xa xứ lâu thế mà vẫn giữ Tiếng Việt tuyệt vời quá.

 • Vì chiến tranh mà chia cắt người việt vẫn là người việt. Thương lắm người việt ơi. Dù vậy vẫn có những người việt chống đối nhau để làm gì, trung quốc thì ko tập trung mà chống mà cứ chống nhau là sao hởi người việt nam.

 • Vũ khí tối tân ko bằng toàn dân đoàn kết.

 • Cảm động! Anh đã trải qua khoảng thời gian dài khó khăn và nỗ lực để có được ngày hôm nay. Dù chưa tiếp xúc nhưng cảm nhận anh là người ấm áp, biết suy nghĩ, hiếu thảo. Anh cũng là người thông minh. Ba mẹ anh là những người dành tất cả cho con. Giờ đây mọi khó khăn đã qua rồi! :)

 • Mong bác Trọng thật nhiều sức khỏe để bác xử bớt bọn tham nhũng hại dân hại nước. Người dân VN tin vào bác Trọng. Mong bác Phúc chấn chỉnh lại các bộ ngành. Để đưa đất nước ngày càng phát triển

 • Greetings from Algeria to the Vietnamese people

 • Có khăn quàng luôn kìa:v

 • Ông Kỳ là người khẳng khái, thẳn thắn, dám nghĩ dám làm và là người yêu nước Vn .... rất tiếc ông đã từng đứng phía bên kia, nhưng ko sao ông ấy đã có suy nghĩ rất đúng về thời cuộc...quay đầu là bờ...mong ông sớm siêu thoát

 • Không khí đón Tết cổ truyền "Canh T́y 2020" vui quá và cũng là món ăn tinh thần vô giá của toàn dân Việt đã trải qua bao hy sinh trong nghĩa vụ "Dựng Nước và Giữ Nước" tiếp nối sự nghiệp của tiền nhân để có một "Việt Nam Ngày Nay" an bình, hạnh phúc..

 • Chỗ này gần chung cư mới mình sống nè m.n

 • Nữ mc đẹp quá

 • Bước tiến lớn trong năm.....hđktt baalhq và chủ tich @sean....đcsvn muôn năm,1 năm may mắn thành công

 • Giờ mới thấy yêu quê hương mình hơn ,cám ơn chương trình rất nhiều ! Chương trình rất hay và cảm động !

 • Một cái kết có hậu ,xin chúc mừng a , tôi nghỉ rằng người mẹ nuôi nơi suối vàng cũng mừng cho con mình !

 • Thương a quá ,vì a còn rất thương mẹ nuôi nên con kìm nén tình cảm với mẹ ruột ,

 • Quân đội ta ở nhân dân mà ra vì nhân dân phục vụ

 • Kẻ bõ dân bỏ nước trốn chạy, một người được nước được dân chiến công hiển hách, sống trên đỉnh cao, bằng xương máu của dân, ai vinh dự hơn ai?

 • LinhChi est très sexy en ce début de la nouvelle année 2020

 • Việc ông kỳ làm lả hành động có trách nhiệm với người lính cả hai chiến tuyến

 • Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

 • Toi yeu Tôi Yêu Việt Nam Nam Nam

 • Cứ phạt nghiêm khắc, liên tục, sẽ tạo nên ý thức giao thông tốt hơn và xây dựng nên một thứ VĂN HÓA GIAO THÔNG VĂN MINH cho một VN tiến bộ. Bên cạnh đó, sẽ thu về cho nhà nước khá nhiều tiền cho ngân quỹ quốc gia. Ủng hộ cả hai tay, và rất mừng khi nghe tin này; đáng ra, phải áp dụng luật này lâu rồi.

 • vitorrent.info/watch/l3BosmuXsYiaqoU.html