PhimTV

PhimTV PhimTV

 • 1 255
 • 624 736 866
PhimTV là là kênh giải trí online với nội dung đa dạng bao gồm Phim Tình Cảm, Phim Kiếm Hiệp, Phim Võ Thuật, Phim Phá Án, ... hy vọng sẽ mang đến cho khán giả thế giới giải trí đa dạng nhất .
❤ SUBSCRIBE ME ❤ : bit.ly/2ZcQ1e9

Video

31:29Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 26 | PhimTV
30:49Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 25 | PhimTV
31:27Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 24 | PhimTV
31:28Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 23 | PhimTV
30:45Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 22 | PhimTV
31:26Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 21 | PhimTV
31:31Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 20 | PhimTV
31:20Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 19 | PhimTV
31:15Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 18 | PhimTV
31:34Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 17 | PhimTV
31:19Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 16 | PhimTV
30:53Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 15 | PhimTV
31:26Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 14 | PhimTV
31:38Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 13 | PhimTV
31:04Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 12 | PhimTV
31:29Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 11 | PhimTV
31:26Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 10 | PhimTV
31:25Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 09 | PhimTV
31:34Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 08 | PhimTV
31:37Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 07 | PhimTV
31:15Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 06 | PhimTV
31:52Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 05 | PhimTV
31:50Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 04 | PhimTV
31:19Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 03 | PhimTV
31:30Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 02 | PhimTV
1:04:51Phim Hay | Đại Nguyên Soái - Tập 01 | PhimTV
1:01:57Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập Cuối | PhimTV
33:52Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 74 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 74 | PhimTVlượt xem 113 N2 tháng trước
34:08Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 73 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 73 | PhimTVlượt xem 100 N2 tháng trước
31:03Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 72 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 72 | PhimTVlượt xem 104 N2 tháng trước
34:53Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 71 | PhimTV
30:47Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 70 | PhimTV
32:50Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 69 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 69 | PhimTVlượt xem 107 N2 tháng trước
33:35Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 68 | PhimTV
34:06Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 67 | PhimTV
30:10Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 66 | PhimTV
32:06Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 65 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 65 | PhimTVlượt xem 101 N2 tháng trước
33:23Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 64 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 64 | PhimTVlượt xem 115 N2 tháng trước
30:32Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 63 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 63 | PhimTVlượt xem 111 N2 tháng trước
34:38Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 62 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 62 | PhimTVlượt xem 113 N2 tháng trước
30:32Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 61 | PhimTV
30:43Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 60 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 60 | PhimTVlượt xem 106 N2 tháng trước
34:32Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 59 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 59 | PhimTVlượt xem 113 N2 tháng trước
34:18Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 58 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 58 | PhimTVlượt xem 105 N2 tháng trước
34:39Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 57 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 57 | PhimTVlượt xem 105 N2 tháng trước
32:07Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 56 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 56 | PhimTVlượt xem 106 N2 tháng trước
33:20Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 55 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 55 | PhimTVlượt xem 111 N2 tháng trước
32:16Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 54 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 54 | PhimTVlượt xem 112 N2 tháng trước
30:15Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 53 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 53 | PhimTVlượt xem 106 N2 tháng trước
36:28Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 52 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 52 | PhimTVlượt xem 104 N2 tháng trước
32:30Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 51 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 51 | PhimTVlượt xem 107 N2 tháng trước
32:26Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 50 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 50 | PhimTVlượt xem 120 N2 tháng trước
31:04Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 49 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 49 | PhimTVlượt xem 118 N2 tháng trước
35:07Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 48 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 48 | PhimTVlượt xem 121 N2 tháng trước
32:53Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 47 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 47 | PhimTVlượt xem 112 N2 tháng trước
33:45Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 46 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 46 | PhimTVlượt xem 102 N2 tháng trước
31:12Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 45 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 45 | PhimTVlượt xem 104 N2 tháng trước
34:58Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 44 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 44 | PhimTVlượt xem 106 N2 tháng trước
30:54Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 43 | PhimTV
34:48Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 42 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 42 | PhimTVlượt xem 103 N2 tháng trước
32:14Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 41 | PhimTV
31:30Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 40 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 40 | PhimTVlượt xem 111 N2 tháng trước
31:21Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 39 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 39 | PhimTVlượt xem 100 N2 tháng trước
35:09Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 38 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 38 | PhimTVlượt xem 104 N2 tháng trước
32:51Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 37 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 37 | PhimTVlượt xem 102 N2 tháng trước
30:12Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 36 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 36 | PhimTVlượt xem 108 N2 tháng trước
31:40Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 35 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 35 | PhimTVlượt xem 105 N2 tháng trước
31:48Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 34 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 34 | PhimTVlượt xem 101 N2 tháng trước
33:14Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 02 | PhimTV
30:16Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 84 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 84 | PhimTVlượt xem 112 NTháng trước
31:47Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 86 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 86 | PhimTVlượt xem 289 N2 tháng trước
31:17Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 85 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 85 | PhimTVlượt xem 302 N2 tháng trước
30:36Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 83 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 83 | PhimTVlượt xem 282 N2 tháng trước
33:46Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 82 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 82 | PhimTVlượt xem 255 N2 tháng trước
30:25Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 81 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 81 | PhimTVlượt xem 223 N2 tháng trước
30:33Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 80 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 80 | PhimTVlượt xem 245 N2 tháng trước
31:14Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 79 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 79 | PhimTVlượt xem 236 N2 tháng trước
31:26Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 78 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 78 | PhimTVlượt xem 185 N2 tháng trước
30:22Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 77 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 77 | PhimTVlượt xem 213 N2 tháng trước
30:25Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 76 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 76 | PhimTVlượt xem 283 N2 tháng trước
30:16Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 75 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 75 | PhimTVlượt xem 216 N2 tháng trước
32:21Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 74 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 74 | PhimTVlượt xem 271 N2 tháng trước

NHẬN XÉT

 • Địt cụ lũ ngu, mọi khi thì nảy số, tư duy phân tích giỏi thế , thằng sư tôn Trường Thanh lộ thế mà đéo nghi vấn gì, toàn nói những khả năng như lừa trẻ con vậy

 • Pkn có cả giang sơn rồi còn tham cả thuốc phiện, ko để ý đến chuyện tình cảm con gái mình. Hạng bán nước hại dân

 • cụ tố thằng ngọc thư, loại mày gặp t thì t kệ cả nhà m ấy, lễ vs nghĩa

 • đúng rồi chắt là phải hủi đăng ký thôi

 • Đây đinh luc vào thế khó

 • Thik cặp Tô Mạt + Xích Vũ

 • Da á hi và in phồng rất xứng đôi và đóng được phim rất rất là hay thích quá

 • Hoang hau ban vai ngan qua hoi ky

 • Thoi ho do co phao bong roi

 • Thấy vân nhi là đẹp nhất trong phim bao công

 • Kinh cương lưc ko ngăn dk súng trương nhât bản

 • Phim hay Ta xe cho nguoi toại nguyện Giơ tay lên va treo rớt cái bùng té nước và cuối cùng là phép thuật phim hoạt hình hình

 • tại ông đạo diễn mấy bợm ơi kkkk

 • Đông Thất tóc trắng đẹp trai dã man

 • đau lòng quá 😭😭😭

 • Hn mk ms xem nhưng => cái kết k có hậu tí nào.

 • Năm mới vui vẻ

 • Chờ xem phim bực bội ge vlc

 • Đang háo hức để xem thật hấp dẫn

 • Giúp mình đưa lên những tập tiếp theo của phim Đại Nguyên Soái từ tập 27 trở lên nhé

 • Cốt truyện hay nhưng dàn dựng kịch bản và đạo diễn quá dở nên phim ko được đánh giá cao

 • Lam thường đẹp quá hợp với Nam chính hơn

 • Tội nghiệp công chúa lam thường quá

 • Anh em chờ lâu quá huỷ đăng ký đi

 • Lm viêc nhu đinh lưc

 • đăng 2 tập liền đi

 • Con vợ 2 lẳng lơ nên đàn ông mất nết mới dễ chơi qua đường nồi nào úp vung nấy.

 • Sao mà có cái thằng Nguyen Soái tao lao quá chừng như thế... Dung là phim thôi...

 • Yên Phùng và á hy hợp đôi

 • Đăng hết xem một lần cho song

 • Úp ngày 3/4 tập đi

 • Mình nói là yên Phùng hợp đôi

 • Ko khác siêu nhân

 • yêu là 1 chuyện nhưng lấy lại là chuyện khác.muốn yêu đơn phương thì cứ để vậy mà yêu đi.đừng ép nta phải lấy mình

 • Đừng đăng phim nữa dùm coi chán quá đây chọc cho tức

 • bịt mặt uống rượu, xl

 • Tập này Triển huynh mê gái..để 2 huynh j áo đỏ đỏ chạy xúc 👖

 • Lam Van hon a Trien nhieu qua

 • Phim này coi nhiều cảm xúc nhất trong các phim bao thanh thiên

 • Sai ở chỗ cửu liên bị bắt ... không thanh ở đâu.

 • sau up một ngày một tập vậy amin

 • Quãng cáo vãi lồn

 • haha 😂 Lý đại nhân hài xỉu

 • Hạt băng cute thế

 • Thật sự Nhà Ta nghe tới Triển Chiêu sợ tới vỡ mật

 • Hình như gia á hy bắt đầu thích yên phùng rồi thì phải nhìn họ đẹp đôi thật nhỉ ❤❤❤❤❤

 • nhìn đế thât thiên giống shaco

 • Ong vua nay qua la ko bt dung nguoi tai cho phu hop ai doi lai bat ga giu nha bat cho danh tran

 • Hòang thuợng noi...chết vì gái là cái chết thỏai mái.

 • NGỌC HOÀNG.TỨC.LÀ.Ô.TRỜI.MÀ.CŨNG.CÓ.LÚC.SAI.HÃ.TRỜI.DÂN.BIẾ[email protected]

 • Hay qua đi.

 • Thay nhan vat anh khong Thich dep trai qua di

 • bó tay phim với phọt, nhà cửa cặc gì giường ngủ giữa quả đồi mấy cột đá kiểu stonehand vừa phải thôi chứ thần tiên, fucker china

 • Dong tuoc bach y đzai nhưng nhìn ác, người rơm đzai hiền lành dễ thương, yên phùng đzai đúng chuẩn soái ca

 • Sau k dang ky coi phim duoc dai nguyen soai tap26

 • Tập này là tập hay nhất

 • tổ bà bọn khựa phim cặc nào cũng có đứa giống nhau như lột rồi nhận vơ hay là giết đéo chết quay lại lợi hại hơn xưa...

 • Phim hay diễn viên đẹp nhất là quang hiểu đồng cúc tịnh y đều là fan cuồng của mình 🤗🤗🤗🤗🤗🤗

 • phim mà cái hoàng cung như cái chợ

 • Cúc tịnh y đâu

 • tố thủy thì lạnh lùng,huyền nữ chu tướng thì ngốc,huyền nữ thanh long thì coi tỷ tỷ là kẻ không ra j còn xích vũ thì bị phóng chế

 • Chân thành nhu đinh lưc

 • Phim cc gi ma ko co cho xem het bo

 • Phim hay ghê

 • Đ m phim hài. Hoàng thượng bị bao vây sống chết k rỏ ở đó lại còn tranh chức thống soái kakakkaa

 • Công chúa đẻ chưa mà tập này rụng 🥚 với Triển huynh rồi

 • Nữ chính già quá k hợp

 • Phim nhạc to hơn tiếng nói đéo nghe đc gì xàm

 • Đề nghị 1ny ra 2/3 tập đi ad

 • Phim.nay.hay.huung.lai.vit.lang.xet Zalo

 • Hay

 • Dich Thanh bi mang la " dau trau mat ngua "

 • Trần Hạo Dân đẹp trai dễ sợ 😤

 • Lưu ý tập 25 bên này bên kia là tập 20 thôi ạ

 • Mẹ thằng rẻ rách này phim cũ mà nó ra tập 1 anh ,chị em muốn xem hết luôn vào google nhập : đại nguyên soái tiết đinh quý là ra trọn bộ 32 tập xem hết luôn ạ

 • Doc xong tat ca truyen Kim Dung se de y nguoi giang ho thuong rat lo mang, khong biet suy nghi (Vo Ky, Quach Tinh, Kieu Phong), bi may nguoi biet suy nghi mot chut dieu khien nhu mot con co (Duong Khang, Trieu Man, Ma Phu Nhan,...)

 • anh hùng khó qua ải mỹ nhân☹️

 • Thằng vai chính đóng dỏ quá tôi vẫn thích anh không thích hơn

 • Thằng triển chiêu phiên bản này số bị trời phạt FA suốt đời!

 • Phim này nhiều thg võ công hơn nhiếp phong và kinh vân quá nên coi k hay lắm

 • Clm xem cay vl

 • 7:18 cười ỉa

 • Có ai thấy mặt Bạch Ngọc Đường giống ca sĩ Ngô kiến Huy không sao tui nhìn thấy hơi giống giống

 • Tập này sao nhiều thằng tên địch thế nhỉ kkk

 • Tất cả như những con rối trong tay thằng bách lí , phim hết hấp dẫn

 • Đông thất cx tuyệt vời

 • 1 chưởng đánh chết hết bọn le ve đi phong ca

 • Sai lầm của hoàng thượng là trong lúc hưng phấn hùng hổ truyền ý chỉ rằng : thấy được trác đao như trẩm giá lâm tiền trảm hậu tấu hữu pháp vô tình nhưng đây có lẽ là phúc của người dân thật đúng là thương dân như con đến sai lầm của mình cũng nghĩ đến người dân không binh người nhà

 • Từ trưởng lão kia về hưu rồi thì chức sắc lồn gì nữa mà tham mưu.

 • Ko biết đến tập nào tiết nhân quý mới biết mình bị cha con trương sỹ quý lừa xàm vcc😡😡😡

 • Vương ngữ yên dành tình cảm cho thằng mộ dung "nhục" là quá mù quáng. Trong các tác phẩm của ông kim dung thì chuyện tình của hoàng dung và quách tĩnh mới là đẹp nhất.

 • CON BÉ TỎA NHI LÀ NHA HOÀN CỦA CHÚC ANH ĐÀI Á BÀ CON PHIM NÀY CŨNG LẠI LÀ NHA HOÀN NỮA :=]]Z

 • 21:54 đi kiếm nương tử mà rút dao chém cỏ là sao :)) diễn lố quá, cỏ bộ cao lắm hả móc dao ra chém

 • Mộ dung phục là thằng sướng nhất. Tàn phá biết bao nhiêu, cuối cùng chỉ cần bị khùng là xong

 • 5:23 nhìn kĩ cây đao sẽ biết nó là cái giấy bạc để gói đồ ăn cho nóng. haha

 • 25/1/2020 mới xem nè

 • Làm phần 2 đi anh xin cậu đây😢😢😢

 • Tết này cày cho trọn bộ . Mùng 01 Tết con Tý

 • trong phim này lý thiên vương với na tra là cha con nhưng tới tập này chưa bao giờ nói chuyện với nhau :)))

 • Thủy dịch thuong quá