PhimTV

PhimTV PhimTV

 • 1 334
 • 581 837 412
PhimTV là là kênh giải trí online với nội dung đa dạng bao gồm Phim Tình Cảm, Phim Kiếm Hiệp, Phim Võ Thuật, Phim Phá Án, ... hy vọng sẽ mang đến cho khán giả thế giới giải trí đa dạng nhất .
❤ SUBSCRIBE ME ❤ : bit.ly/2ZcQ1e9

Video

34:49Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 29 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 29 | PhimTVlượt xem 4,2 N24 ngày trước
32:46Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 28 | PhimTV
34:26Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 27 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 27 | PhimTVlượt xem 2,4 N24 ngày trước
33:20Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 26 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 26 | PhimTVlượt xem 4,1 N24 ngày trước
34:43Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 25 | PhimTV
35:06Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 24 | PhimTV
31:45Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 23 | PhimTV
32:42Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 22 | PhimTV
30:17Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 21 | PhimTV
35:03Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 20 | PhimTV
34:45Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 19 | PhimTV
30:33Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 18 | PhimTV
31:00Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 17 | PhimTV
30:04Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 16 | PhimTV
33:36Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 15 | PhimTV
31:54Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 14 | PhimTV
30:33Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 13 | PhimTV
31:10Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 12 | PhimTV
30:59Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 11 | PhimTV
30:13Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 10 | PhimTV
30:29Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 09 | PhimTV
31:10Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 08 | PhimTV
30:08Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 07 | PhimTV
32:18Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 06 | PhimTV
30:10Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 05 | PhimTV
34:52Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 04 | PhimTV
33:49Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 03 | PhimTV
33:14Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 02 | PhimTV
30:16Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 84 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 84 | PhimTVlượt xem 42 N6 ngày trước
59:46Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 01 | PhimTV
Phim Hay | Vương Quốc Ảo - Tập 01 | PhimTVlượt xem 113 N25 ngày trước
31:47Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 86 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 86 | PhimTVlượt xem 212 N23 ngày trước
31:17Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 85 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 85 | PhimTVlượt xem 215 N23 ngày trước
30:36Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 83 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 83 | PhimTVlượt xem 209 N23 ngày trước
33:46Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 82 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 82 | PhimTVlượt xem 181 N23 ngày trước
30:25Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 81 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 81 | PhimTVlượt xem 150 N23 ngày trước
30:33Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 80 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 80 | PhimTVlượt xem 180 N23 ngày trước
31:14Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 79 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 79 | PhimTVlượt xem 164 N23 ngày trước
31:26Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 78 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 78 | PhimTVlượt xem 121 N23 ngày trước
30:22Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 77 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 77 | PhimTVlượt xem 141 N23 ngày trước
30:25Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 76 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 76 | PhimTVlượt xem 202 N23 ngày trước
30:16Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 75 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 75 | PhimTVlượt xem 152 N23 ngày trước
32:21Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 74 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 74 | PhimTVlượt xem 203 N23 ngày trước
30:32Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 73 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 73 | PhimTVlượt xem 151 N23 ngày trước
31:32Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 72 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 72 | PhimTVlượt xem 173 N23 ngày trước
31:03Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 71 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 71 | PhimTVlượt xem 126 N23 ngày trước
31:06Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 70 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 70 | PhimTVlượt xem 153 N23 ngày trước
30:46Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 69 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 69 | PhimTVlượt xem 124 N27 ngày trước
30:50Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 68 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 68 | PhimTVlượt xem 121 N27 ngày trước
30:53Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 67 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 67 | PhimTVlượt xem 140 N27 ngày trước
30:24Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 66 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 66 | PhimTVlượt xem 139 N27 ngày trước
30:18Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 65 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 65 | PhimTVlượt xem 150 N27 ngày trước
30:04Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 64 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 64 | PhimTVlượt xem 135 N27 ngày trước
30:27Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 63 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 63 | PhimTVlượt xem 210 N27 ngày trước
30:27Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 62 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 62 | PhimTVlượt xem 148 N27 ngày trước
30:10Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 61 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 61 | PhimTVlượt xem 168 N27 ngày trước
30:06Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 60 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 60 | PhimTVlượt xem 166 N27 ngày trước
31:49Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 59 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 59 | PhimTVlượt xem 131 N27 ngày trước
30:27Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 58 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 58 | PhimTVlượt xem 126 N27 ngày trước
30:29Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 57 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 57 | PhimTVlượt xem 133 N27 ngày trước
30:30Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 56 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 56 | PhimTVlượt xem 126 N27 ngày trước
32:25Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 55 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 55 | PhimTVlượt xem 155 N27 ngày trước
34:15Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 54 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 54 | PhimTVlượt xem 184 N29 ngày trước
32:11Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 53 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 53 | PhimTVlượt xem 128 N29 ngày trước
30:25Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 52 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 52 | PhimTVlượt xem 151 N29 ngày trước
31:17Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 51 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 51 | PhimTVlượt xem 147 N29 ngày trước
31:06Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 50 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 50 | PhimTVlượt xem 176 N29 ngày trước
31:09Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 49 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 49 | PhimTVlượt xem 129 N29 ngày trước
30:09Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 48 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 48 | PhimTVlượt xem 121 N29 ngày trước
31:31Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 47 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 47 | PhimTVlượt xem 158 N29 ngày trước
32:07Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 46 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 46 | PhimTVlượt xem 168 N29 ngày trước
32:21Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 45 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 45 | PhimTVlượt xem 174 N29 ngày trước
30:23Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 44 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 44 | PhimTVlượt xem 159 N29 ngày trước
32:10Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 43 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 43 | PhimTVlượt xem 161 N29 ngày trước
30:03Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 42 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 42 | PhimTVlượt xem 181 N29 ngày trước
30:39Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 41 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 41 | PhimTVlượt xem 158 N29 ngày trước
32:45Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 40 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 40 | PhimTVlượt xem 194 N29 ngày trước
30:57Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 39 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 39 | PhimTVlượt xem 162 NTháng trước
30:39Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 38 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 38 | PhimTVlượt xem 156 NTháng trước
30:55Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 37 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 37 | PhimTVlượt xem 149 NTháng trước
31:01Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 36 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 36 | PhimTVlượt xem 181 NTháng trước
30:21Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 35 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 35 | PhimTVlượt xem 207 NTháng trước
31:38Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 34 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 34 | PhimTVlượt xem 160 NTháng trước
30:08Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 33 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 33 | PhimTVlượt xem 227 NTháng trước
30:50Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 32 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 32 | PhimTVlượt xem 167 NTháng trước
30:07Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 31 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 31 | PhimTVlượt xem 245 NTháng trước
31:19Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 30 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 30 | PhimTVlượt xem 245 NTháng trước
31:14Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 29 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 29 | PhimTVlượt xem 252 NTháng trước
30:34Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 28 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 28 | PhimTVlượt xem 202 NTháng trước
30:41Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 27 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 27 | PhimTVlượt xem 201 NTháng trước
30:23Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 26 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 26 | PhimTVlượt xem 216 NTháng trước
32:07Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 25 | PhimTV
Phim Hay | Mãng Hoang Kỷ - Tập 25 | PhimTVlượt xem 245 NTháng trước
41:16Phim Hay | THẠCH CẢM ĐANG - Tập Cuối | PhimTV
38:56Phim Hay | THẠCH CẢM ĐANG - Tập 39 | PhimTV
38:48Phim Hay | THẠCH CẢM ĐANG - Tập 38 | PhimTV
38:52Phim Hay | THẠCH CẢM ĐANG - Tập 35 | PhimTV

NHẬN XÉT

 • Xuân đi để lại lá vàng THUẦN Đi để lại muôn nghàng đứa con

 • Xuân đi để lại lá vàng Thuần đi để lại muôn ngàng đứa con

 • Luc moi nhap mon thy su ty gio thy thanh su quynh

 • Mỗi lần cường ngô ra tay là t tức . Thằng lol t dell thích mà xuất hiện hoài

 • Tập xem ý nghĩa và thâm túy quá

 • Kỹ ninh cái địt con bà thằng tác giả. Dựng nhân vật chính như cái lồn con chó .

 • Hồi đó coi phim rất căng thẳng, bây giờ vừa coi vừa đọc cmt, từ phim căng thành phim hài khi nào ko hay 😂😂😂

 • Quảng cáo gì lắm thế

 • Trước giờ xem bnhiu phim rồi. Giờ xem đến phim này rất khó chịu

 • Xem phim ức chế vl

 • Phân nay hoàng thượng me lol tiễn trieu cũng mê lol - đéo hay

 • Sao k giết chết con a tử đi. Nhìn cái mặt l nó L hết muốn xem rồi

 • Thâm thóăt 10 năm... Đời như 1 giấc mộng, chục năm trong chớp mắt

 • Sở Sở 5 lần 7 lượt hiểu lầm coi Bộ Kinh Vân như tiểu nhân bỉ ổi zị trời, zị thì bả ko phải là sở sở của Bộ Kinh Vân nữa...hèn gì mà BKV bị tổn thương lạnh lòng lại là do Sở Sở nhìu lần coi Bộ Kinh Vân là kẻ tiểu nhân ...

 • Tình yêu mù quáng.

 • Phút 28:30 trẻ lòng non dạ ngu xi chết con mẹ lũ trẻ ranh đi.

 • Phút 25:40 ai như tôi. Tua qua không thèm xem đoạn này không. Đúng là khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già. Là tao thì dù là thầy. Tao cũng băm cho một nhát.

 • 38:15 Hay cho câu " chỉ nhược muội muội thế nào rồi"

 • ta thik chu chỉ n

 • Ngu

 • Công nhận công phu cua gái của Nhiếp Phong đứng thứ 2 k ai dám đứng nhất, từ p1 qua p2 thả thính dính nhìu em quá. Phần này có cảm giác dùng Mỹ nam kế nha, nhất là cái khúc đưa Lạc Tiên ra về nè, vì mún gặp Đệ Nhị Mộng mà để Lạc Tiên hun( cũng có thể là ổng cũng k tiện từ chối vì nợ Lạc Tiên quá nhìu)

 • Theo kinh nghiệm của tao là ko nên Xem phim Tiên Hiệp Nếu đã đọc Truyện Rồi Vì để làm được 1 bộ phim Theo trí tưởng tượng của các bạn khi đọc truyện Khéo holywood cũng đéo lam nổi chứ đừng nói mấy hãng phim rẻ tiền của bọn tàu .

 • Hay dao dau* sau chan qua

 • Nữ oa j xấu vl

 • Mặt thằng mộ Dung phục là mặt hử L. Nham hiểm ít kỉ hèn nhát mà đòi phục quốc

 • Phim này là phim ngớ ngẩn nhất mà tôi từng xem ai thấy đúng like

 • Xem phim này không hiểu gì luôn

 • Đóng phim mà sao có ai chết được

 • Ông lý đại nhân này làm quan mà giọng điệu như nô tài👊

 • Khóc vì ....

 • TOI THICH NHAT CAU CHAMMMMMM CUA BAO THANH THIEN

 • Bao chuẩn. lúc nào ông ấy cũng nói quân Pháp bất dị thân. Hoàng thân quốc thích di phạm cũng đồng tội thứ dân. Mà tập này lại dì người thân của mình mà ngưng thi hành án lại....

 • Phim này đụng cái là đánh đụng cái là giết... chém chém giết giết xem thật sảng khoái .

 • Hoàng thượng kiểu như chó ăn cháo đá bát á

 • Tap nay bao cong ho do qua

 • Bà già này ác ghê.

 • Nhìn con mẹ của ông vua mà điên hết lồn... Con đĩzzz

 • Cuối cùng cũng xem hết😤

 • Vật gia truyền như cây khoai mì vậy

 • Ảo vl

 • đhs tau thấy Huỳnh hiểu minh với tôn lệ đẹp đôi vcđ ra ý, nên người xem cảm thấy tiếc cho cặp đôi trong film là vậy á

 • Bà thái hậu như nứng lồn vậy

 • Hư trúc nhìn giống trương đan huy

 • Quá tào lao xem như kịch nói😭

 • Thích nhất đoạn hôn trán😍😍

 • Bọn mặt Lon kia nhìn thật đáng ghét

 • Dm quang cao nhiu vl

 • Nợ gì thì cũng trả dc chứ nợ tình là k bao h trả nổi. p1 thì cũng có nhìu cô đã hy sinh cho Nhiếp Phong quá r.

 • Mộ Vân với gia á hi đẹp đôi quá

 • Cũng may cho Chu Chỉ Nhược không cưới phải Tra Nam Vô Kỵ

 • Phim toàn trai đẹp à

 • Trừ phim hiên viên kiếm Sao thấy phím nào cũng dở hết v

 • Anh Khong Thjch thuog Ka Sach con hon me mjh nua,thjch Thjch qua dj,hjh nhu AKT la con traj cua Qua Duog

 • Diễm nương dùng ba tấc lưỡi có thể giết mấy mạng người, vjaay sao ko dùng nó vào đỗ gia ngay từ đầu, đúng là ko thể đắc tội đàn bà và tiêu nhân, đàn bà vẫn độc hơn tiêu nhân

 • Hay thì hay thật nhưng dume 5p quảng cáo 1 lần ..vãi lềuuu

 • Ghét nhất công chúa lắm thương

 • Thương hoành ngãi quá lúc nào cũng hi sinh gì người mình thương coii từ đầu tới cuối thấy thương bả

 • Triệu Văn Trác đóng phim này là đẹp trai nhất trong các bộ phim. Tạo hình tóc nhìn dễ thương, thích thần thái khi đánh nhau của Triệu Văn Trác quá đi.

 • tui thích đông thất rồi ông giáo ạ

 • Có lẽ đây là bộ phim lấy nước mắt của tôi nhìu nhất và cũng là bộ phim đầu tiên làm tôi khóc nhiều nhất Lần đầu tôi lại thích vai phụ như vậy, tôi cũng thấy thật bất ngờ cho tôi

 • Anh khong thjch gja bo do ,vj Ka Sach cho nen Anh khong thjch moi lam cho ta ghet de cuu sog Ka Sach thoi,cho nen dug aj hjeu lam het nha

 • Trời đụ phim toàn gái xin

 • Ngàn vạn lời vẫn là 2 tiếng ly biệt....

 • Hai anh em dep trai wa

 • Ai xem phim tới đoạn thằng kỹ ninh tua qua giống t ko

 • Hầm bắn đây rồi

 • Thich phim nay lam luon..co ban nao giong minh ko

 • thương chị Quành ngải nhất

 • Huỳnh y thương quân tôn hả trời thấy quân tôn coi trọng bạch y cho nên ghen 🤪

 • thấy chị Quành ngải khóc mà đau lòng luôn á

 • Tội cho quỳnh ngãi yêu đơn phương

 • *Người dịch Hiên Viên Kiến*

 • theo a bao thì xác định ., kg vk kg con ăn mì gói 1 tuần 7 ngày

 • 15:00 con đấy vừa xấu lại còn vừa ngu

 • Trạch thiên kí xem hh xong ko thích xem người luôn

 • Cái kết buồn ghê

 • Chỉ thấy tội cho Mộ Vân th

 • Minh tiếu chưởng cung như trường thanh kiếm tiên đều là tay sai của thần dương

 • 9/12/2019

 • Haizz phim chết hết trơn

 • Xem vì bé trai dễ thương mà tự nhiên biến thành người khác hết hứng xem luôn , mn biết phim nào có mấy bé trai ko ạ , cho tớ xin tên với

 • Đm trường thanh

 • tội ngiệp chị quành ngải quá hà

 • Xem đến đây những logich nội dung nó trả khác nào với cái chế độ xã hội của việt nam hiện nay.

 • Haha... thấy gái đẹp mắt sáng liền ha.

 • Như lol ý

 • Yên phùng nhìn cũng đẹp trai mà sao cứ thấy khen mộ vân kg v

 • Đế thích chỉ lấy lí do biểu Nhiếp Phong dùng Mỹ nam kế đưa bí kíp để chia rẽ Phong Mộng mà thôi, ông ta mún chua rẻ phong Mộng như chia cắt Sở Sở và Bộ Kinh Vân vậy. Muốn mọi chuyện đi theo quỹ đạo của ông ta chứ k mún lệch 1 chi tiết nào và Phong Mộng bị chia cắt là 1 phần trong kế hoạch đó.

 • Khi nào thì 2 anh em nhận lại nhau tập mấy v

 • Điện tài sư tôn bẩn tính vc

 • Thuyết minh hay hơn có thể nghe rõ lời thoại và cảm xúc thật của nhân vật qua giọng nói thật của diễn viên, nhất là đế thích thiên

 • Với lại, Trương Vô Kỵ không xứng với tình yêu của Triệu Mẫn

 • Hồi nhỏ xem thích Trương Vô Kỵ thật sự , giờ lớn rồi bớt ngu rồi nên nhìn Trương Vô Kỵ thật sự ghét vãi Không có chính kiến trong tình yêu Gặp ai đẹp thì tôn trọng , bảo vệ Ai tỏ ra yếu đuối đều muốn ôm vào lòng Hôm nay có lẽ thích cô này , ngày mai lại yêu cô khác , mốt lại nhớ cô nọ :)) hèn chi bị gọi là Tra Nam và Cave cũng không ngoa chút nào

 • Ái chà.... vô kỵ bắt cá 2 tay lun qơi

 • Công nhận là Ải Hổ xấu vl

 • Hầm bắn tập mấy vậy mấy đồng râm 👏👏 ai muốn làm cung chủ điểm danh 👇👇👇

 • Đà bà đúng là độc ác vl

 • cả ngày ra mấy tập nên vi thế ban ngày mjnk ko xem phải để đêm mới xem😂😂😂

 • Mẫn Quân tập này nói đúng mà .. Không nghe theo lời bà Diệt Tuyệt bả về bả ám là đúng rồi chứ còn gì nữa

 • Thích đông thất re